Jeskyně Drábovna

Profil výletu

7,2 km
2:15 hod
184 m

Trasa je vhodná pro zdatnější turisty a větší děti. Malé děti nedoporučujeme z důvodu prudkého stoupání k jeskyni Drábovna ani v nosítku nebo krosně. Výstup je náročný kamenitý, s velkým sklonem svahu, doporučujeme proto pouze pro cestu nahoru.

Popis výletu

Jeskyně Drábovna leží na úbočí Velkého vrchu, hraničního kopce rezervace Větrušická rokle.

Na výlet se vydejte vlakem. Startovacím i cílovým bodem je vlaková zastávka Praha – Řež. Pokud přijedete autem, je možné parkovat v Řeži.

Cesta vede po proudu řeky a podél areálu Výzkumného ústavu Řež. V úseku od konce areálu až po odbočku vedoucí k jeskyni Drábovna dávejte pozor na cyklisty, stezka je zde úzká.

K jeskyni Drábovna vede prudké stoupání po kamenité cestě, připravte se na vysokohorskou turistiku. Stoupejte po vyšlapané cestě, občas je potřeba se přidržet.

Od jeskyně pokračujte šikmo svahem směrem na jih do borového hájku (ne podél skalního hřebene) na vyhlídku Velký vrch, kde jsou krásné výhledy směrem na řeku, Řež, Libčice nad Vltavou a Máslovice. Další výhledy jsou z následující Vyhlídky nad jeskyní Drábovna.

Na skalním masivu nad jeskyní si všimnete zajištěných lezeckých tras vysoké náročnosti.

Na cestu k vodě se vrátíte z obce Větrušice klikatou příjemnou lesní pěšinou a pokračujte proti proudu řeky zpět do Řeže.

Na trase není žádné občerstvení, sváču s sebou

V obci Řež

Trasa výletu

Fotogalerie